Mot Vest

  Sang Til Karmøy
  Kjerrevegen
  Karmøybu
  Krigsseilerens Siste Julekveld
  Det Grønne Tre
  Mot Vest
  Et Rognetre
  Malmgubbens Slott
  Den Gylna Rognå
  Til Lyngen