Velkommen

Velkommen til Aleksander Hauge sin hjemmeside.

Her vil du finne informasjon om min reise gjennom livet.
Fra kobbergruvene på Visnes, og Karmøy sin rike forhistorie.
Til øyene og høylandet vest i havet, som vi har en stor og rik fellesarv med.
Til New England kysten, og videre vest til Seattle og Alaska.
Reisen er i foto, ord og tonar.


Jeg var så heldig å vokse opp blant gruvearbeidere, fiskerbønder, sjøfolk og ikke minst, folk som hadde hatt sitt arbeid og tilknytting til Amerika. Mange var gode fortellere, derfor fenget dette meg allerede som liten, og historiene festet seg til barnesinnet. Jeg fikk også tidlig sterk tilknytting til naturen og til vår rike historie her vest. Dette har formet meg til den historiefortelleren jeg er i dag. Det å skrive/fremføre fortellinger om hendelser, tragedier i gruver og på hav, naturopplevelser eller om en enkel arbeidsmann sin beretning, er ikke det mest moderene du kan gjøre fra en scene i dag. Det får nå så være. Intensjonen min har alltid vært å bevare "historien" jeg vil fortelle, gjennom en enkel tekst og melodi. Jeg har en visshet om at jeg enkelte ganger har lykkes med det, til tross for tidsånden.

Ikke minst har reisene til Skottland gitt sjelebot og inspirasjon til nye ideer og prosjekter. Bildet er fra Glenmore.

Derfor har jeg holdt meg til det rotekte, det som for meg er levd og ikke lært. Igjenkjennende for det folk jeg føler tilhørighet til her hjemme, og hos dem jeg har møtt på mine mange reiser til øst og vestkysten av Amerika.